Radion sommarens vinnare på reklammarknaden

Radion var sommarens vinnare på reklammarknaden, visar Mediebyråbarometern. Radions försäljning steg med 21,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under juni var radions tillväxt 13,1 procent och i juli hela 35 procent.

Totalt minskade mediebyråernas reklamförmedling i alla medier med 3,7 procent i juni, medan den steg med 12,8 procent i juni.

”Generellt sett brukar medieinvesteringarna sjunka under sommaren och juli kan ses som årets svagaste månad. I relativa tal har dock sommaren 2016 varit en stark period för mediebyråerna och medierna. Under juli ökade medieinvesteringarna med hela 12,8 procent, vilket gör månaden till den näst starkaste juli i Mediebyråbarometerns historia. Många mediekategorier har ökat under perioden, flertalet gynnade av fotbolls-EM” säger Staffan Slörner, som är VD för Sveriges Mediebyråer.

Share