Radion minskade mest under september

Mediebyråerna förmedlade radioreklam för 25,1 miljoner kronor under september månad. Summan är 14,7 procent lägre än för september 2009 och radion är det medium som tappade mest under månaden, enligt Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer.

Dessutom kan man konstatera att den normala försäljningsökningen mellan augusti och september inte blev av i år.

”Det är dock svårt att dra några slutsatser av detta eftersom en mediekategori med relativt små volymer påverkas kraftigt av hur kampanjerna periodiseras på mediebyråerna” skriver Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

Dagspressen, som fram tills nu har haft ett svårt år, hade en bra månad i september tack vare annonsering inför valet, medan TV växte med bara 4 procent. Totalt steg mediebyråernas reklamförmedling med 12 procent i september.

”Värt att notera är att den svenska mediebranschen ökar mer än i andra europeiska länder. Anledningen är främst att den svenska ekonomin – och därmed även konsumtionen – går bra jämfört med andra europeiska länder. Det gör att flertalet globala bolag har lättare att motviera medieinvesteringar i Sverige” säger Sveriges Mediebyråers VD Staffa Slörner i pressmeddelandet.

Under årets första nio månader har mediebyråerna förmedlat radioreklam för 254,5 miljoner kronor, vilket är en uppgång med 11,4 procent sedan 2009. För alla medier är den totala uppgången 17,1 procent.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share