Radion klarade stormen

Med två undantag – Trelleborg och Ängelholm – gick det bra för radiosändningarna under stormen Simone i förra veckan.

”Vi har återigen visat att vår infrastruktur och organisation är rustade för och klarar av den här typen av påfrestningar” säger Teracoms VD Stephan Guiance i ett pressmeddelande.

Teracom har dieselaggregat placerade ute vid sina sändningsstationer för att kunna fortsätta sända även vid elavbrott. Bolaget hade även ordnat med extra personal.

Mobilnäten drabbades betydligt hårdare av stormen. I Skåne, Halland och Kalmar län blev det stora störningar i näten.

Share