Radion får söka coronastöd

Regeringen har beslutat om den slutgiltiga utformningen av det stöd som ska gå till nyhetsmedier under coronakrisen. Radion är ett av de medier som kan ta del av stödet, som införs 13 augusti.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”stödet är ett brett stöd och omfattar bland annat dagspress, gratistidningar, webbaserade medier och nyhetsverksamhet i radio- och TV-kanaler”. Det nya stödet fanns med i en extra ändringsbudget i maj och omfattar en halv miljard kronor under 2020.

Share