Radion bidrog till tillväxt i NENT

NENT Group ökade under första kvartalet försäljningen med 5,9 procent till 3,727 miljarder kronor. Samtidigt minskade resultatet med 49 miljoner till 167 miljoner kronor.

”Broadcasting & Streaming”, där radion ingår, hade en tillväxt på 7 procent och omsatte 3,337 miljarder kronor. Rörelseresultatet för den här delen av NENT blev 331 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner mer än för motsvarande period 2018.

Reklamintäkterna, som står för 26 procent av omsättningen inom NENT, ökade med 2 procent till 964 miljoner. ”God tillväxt i Viafree och den svenska radioverksamheten motverkades av svagare reklammarknader i Norge” skriver NENT i kvartalsrapporten.

Rörelsekostnaderna ökade samtidigt på grund av investeringar i streamingtjänsterna och ”investeringar i syfte att kapitalisera på de nya radiolicenserna i Sverige”.

Share