Radiomottagare viktig för bilköpare

Patrick Hannon. Foto: World DAB.

91 procent av de som nyligen köpt eller planerar att köpa en bil säger att en radiomottagare är en viktig funktion i bilen. Det visar en mätning som Edison Research har gjort på uppdrag av World DAB, som arbetar för att sprida DAB+ i världen.

Edison Research har gjort djupintervjuer med 36 bilister i Frankrike, Tyskland och Storbritannien och har kompletterat med en onlineundersökning med 2 422 intervjuer.

82 procent av de som tänker köpa bil och 79 procent av de som nyligen köpt en bil säger att det vore mindre troligt att de skulle köpa en bil utan radio. 86 procent ”skulle sakna radio om den inte längre fanns i bilen”.

Det viktigaste skälet till att lyssna på radio i bilen är enligt undersökningen tillgången till nyheter, trafikrapporter och väderprognoser. Ett annat skäl var sällskap.

87 procent sade i undersökningen att radion är tillförlitlig och 75 procent att radio var bättre än annan ljudunderhållning i bilen. 86 procent av de intervjuade bilisterna lyssnade på radio i bilen den senaste veckan.

World DAB:s undersökning presenterades på konferensen World DAB Automotive 2023, som arrangeras under torsdagen i Paris.

”Den här undersökningen visar att det är viktigt att radion behåller sin centrala plats i bilen. Än en gång visar det sig att lyssnare älskar radio och att deras ljudupplevelse är något som i stor utsträckning bidrar till deras nöjdhet med bilen. DAB+ är nu standard i nya bilar i Europa och vi vill jobba med bilindustrin för att se till att radiolyssnare får den bästa möjliga bilupplevelsen idag och i framtiden” säger Patrick Hannon, som är ordförande för World DAB.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share