Radioförslaget klart i slutet av oktober

Regeringens förslag till en ny Radio- och TV-lag är ännu inte klart, men väntas i slutet av månaden.

På Radiodagen för två veckor sedan sade kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth att en lagrådsremiss om Radio- och TV-lagen blir klar ”om några veckor”. Erik Kristow, sakkunning på kulturdepartementet, tror att förslaget kan presenteras i slutet av oktober.

Förslaget har ännu inte skickats vidare för samordning mellan regeringspartierna eller till ”delning” med andra departement. Men det har enligt Erik Kristow förts kontinuerliga diskussioner mellan partierna under arbetet med lagen.

Den kommande lagrådsremissen berör bland annat reklamradions villkor, annonsregler för radio och TV och förutsättningarna för digitalradion. Propositionen väntas nå riksdagen i januari och den nya lagen kan sedan träda i kraft 1 juli nästa år.

På Radiodagen ville kulturministern inte utlova sänkta koncessionsavgifter för reklamradion, vilket var ett av förslagen i utredningen om den nya lagen. Däremot sade hon att kraven på lokalproducerade program slopas och att tillståndsperioderna blir längre.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share