Radiobolagen kritiska till frekvensförslag

I mars föreslog en utredning att frekvensutymmet som reserverats för DAB-radio och digital-TV ska kunna användas även för andra tjänster. Exempelvis har Försvaret visat intresse för bandet 170-240 MHz, som är avsatt för DAB.

Utredningen vill att Sverige ska arbeta för en mer flexibel planering av de här frekvensområdena vid ITU-s nästa världsradiokonferens senast 2027 och att Post- och telestyrelsen i samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för press, radio och TV ska ta fram alternativa användningar.

Radiobranschens tre stora bolag kritiserar förslaget i sina remissvar till utredningen. Sveriges Radio skriver att det vore olyckligt att utreda alternativa användningar.

”Sveriges Radio konstaterar att regeringen inte har fattat något slutgiltigt beslut om en eventuell övergång till marksänd digital ljudradio. Innan ett sådant beslut är fattat anser Sveriges Radio att det vore olyckligt att utreda alternativanvändning av frekvensområdet 174-240 MHz” skriver Sveriges Radio.

Bauer Media, som har tillstånd att sända DAB+ nationellt men har skjutit upp starten till januari 2020, menar att utredningen ”på lösa och stundtals direkt felaktiga grunder bereder marken för politiska beslut om att begränsa DAB+ i framtiden”. Företaget efterfrågar tydliga besked om framtiden för DAB+.

NENT Group skriver i sitt remissvar att man kommer att starta DAB+-sändningar senare i år och på det sättet testa efterfrågan hos konsumenterna. Bolaget tillbakavisar resonemanget att DAB-frekvenserna kan användas till annat eftersom lyssnandet idag är lågt.

”Resonemanget om att efterfrågan saknas från konsumenterna saknar relevans eftersom det inte finns ett utbud. Marknadens efterfrågan kan bara bedömas då det finns ett utbud att efterfråga, oavsett om det gäller digital radio, 5G-tjänster eller annat som ännu inte är lanserat” skriver NENT, som även tycker att FM-bandet inte räcker.

SVT anser att det är rimligt att Sverige verkar för delad användning av frekvensområdet som TV-sändningarna finns på senast 2027. Företaget kan tänka sig att en sådan lösning införs redan 2023.

”Om man kommer fram till att marknätet för TV ska avvecklas redan till nästa sändningstillståndsperiod, efter 2026, skulle det kunna innebära att frekvenser avsatta för rundradiosändningar är oanvända under ett per år om ko-primär allokering inte råder. SVT har inget att erinra mot förslaget att inte ställa sig negativ till en ko-primär allokering av 470-960 MHz redan 2023” skriver SVT.

Försvaret förklarar i sitt remissvar att man kommer att behöva mer frekvensutrymme i framtiden. Försvarsmaktens behov ska prioriteras och nationell säkerhet ska gå före andra intressen, menar Försvaret, som även vill avgöra om utrymmet går att dela mellan civil och militär användning.

Teracom anser att marknäten kommer att behövas även efter 2030 och att det är för tidigt för Sverige att ta initiativ till att öppna för andra tjänster i frekvensbanden. Teracom har däremot inget emot en översyn av frekvenserna för DAB, men skriver också att det är viktigt att ”DAB-möjligheterna bibehålls”.

Myndigheten för press, radio och TV säger nej till förslaget om att redan nu sätta ett år för när frekvensbanden kan öppnas för andra tjänster.

”Tidpunkten för beslut om alternativ användning bör anpassas utifrån rådande förutsättningar för marksänd TV och avvakta den kommande tillståndsperioden och därmed inte redan nu fastställas till 2027” skriver MPRT.

MPRT vill inte heller att PTS utreder alternativ användning av utrymmet 170-240 Mhz, men kan tänka sig att tillsammans med PTS och Försvarsmakten undersöka om Försvaret kan få frekvenser i utrymmet ”med förutsättning att funktionalitet för DAB kan bibehållas”.

PTS skriver att myndigheten vill ta fram ett förslag för att ge Försvaret utrymme i delar 174-240 Mhz ”samtidigt som DAB-användning säkerställs”.

Mer:
Remiss av SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst

Share