Radioavtal klart i Danmark

De danska partierna har kommit överens om ett nytt avtal för radions framtid. Bland annat blir det skönhetstävlingar för de rikstäckande FM-näten, förändring av musikersättningen och fler DAB-tillstånd för reklamradion. Dessutom vill politikerna att Danmark så småningom går över till digitalradiostandarden DAB+.

”Jag är väldigt tillfreds med att vi har lyckats skapa en bred enighet bland partierna när det gäller att skapa bättre förutsättningar för mångfald och ett mer allsidigt radioutbud för de danska lyssnarna. Vi har lagt vikt att stärka den kommersiella radiobranschen och ge den bättre villkor, bland annat genom att säkra fler kommersiella aktörer på DAB” säger den danska kulturministern Carina Christensen i ett pressmeddelande.

Här är huvudpunkterna i avtalet, som blev klart under tisdagen:

– Det blir skönhetstävlingar om det femte och sjätte FM-nätet, istället för budgivning. Det ska inte heller bli några fasta koncessionsavgifter för tillstånden, som börjar gälla 2014 respektive 2011.

– Radiostationernas musikersättning ska baseras på den faktiska lyssningen.

– Lediga platser på DAB-näten ska så fort som möjligt erbjudas den kommersiella radion. Även här blir det skönhetstävlingar med begränsade krav på programinnehåll. Dessutom ska politikerna se till att kostnaderna för digital sändning minskas genom att använda DR-s TV-avgiftspengar.

– DR får preciserade riktlinjer för vad företagets digitala kanaler ska sända, vilket ska öppna upp för fler aktörer på marknaden.

– De digitala radionäten ska byggas ut för att förbättra mottagningen inomhus. En tredje DAB-multiplex ska sättas igång, vilket ger plats för fler stationer. Dessutom blir det en informationskampanj om digitalradion. Politkerna bidrar med 14 miljoner danska kronor för kampanjen och andra aktiviteter under 2009.

– Danmark ska så småningom gå över till den nya DAB+-standarden. Planerna för detta ska preciseras i en långsiktig plan för digitaliseringen av radion.

– Det blir ingen omplanering av FM-bandet. Däremot ska partierna i höst förhandla om hur villkoren för de lokala reklamstationerna ska se ut efter att de nuvarande tillstånden går ut i slutet av 2010.

– DR P2 får förlängt sändningstillstånd till nästa år. Nästa vår kommer regeringen att presentera hur man vill använda nätet i framtiden.

– Det görs en extra satsning på public service-verksamheten. DR får 28 miljoner extra, de regionala TV-programmen i TV2 får 16,5 miljoner och 20 miljoner tillförs public service-fonden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share