Radio via mobilt bredband kostar 5 miljarder

mobilradioMobilt bredband är inte ett alternativ till digitalradio i marknätet. Det har en rapport beställd av Teracom kommit fram till.

Rapporten ”Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?” av Göran Hedström presenterades kortfattat redan på Radiodagen, men i går lades den fram i sin helhet på ett frukostseminerie som Teracom arrangerade.

Göran Hedström nämner tre skäl till varför mobilt bredband inte fungerar som ensam distributionsform.

Kapaciteten som skulle krävas motsvarar mer än all in- och utgående data i samtliga operatörers mobilnät. Kostnaden för att sända radio i mobilnäten skulle enligt rapporten bli 5 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med de 100-200 miljoner som motsvarande kapacitet kostar i marknätet. Slutligen har 1,2 miljoner svenskar inte använt internet och en övergång till radio via mobilt bredband skulle därför göra det omöjligt för Sveriges Radio att uppfylla sitt uppdrag att nå ut till 99,8 procent av hushållen.

Rapporten menar också att radio via mobilt bredband innebär att lyssnarna måste betala för tillgången till radio, i och med att det krävs ett abonnemang för mobilt bredband.

Läs hela rapporten här.

Share