Radio- och TV-verket välkomnar sammanslagning

Radio- och TV-verket är positivt till den föreslagna sammanslagningen med Granskningsnämnden och Presstödsnämnden.

I ett remissyttrande skriver verket att man delar ”bedömingen att en sammanslagning kan leda till att vissa administrativa funktioner renodlas så att resurser kan frigöras för kärnverksamheten”. Allmänhetens och branschens kontakter med myndigheten förbättras också, menar Radio- och TV-verket.

Radio- och TV-verket föreslår att den nya mediemyndigheten placeras i verkets och Granskningsnämndens gemensamma lokaler vid Globen i Stockholm, där det finns möjlighet till utbyggnad.

Enligt förslaget som presenterades tidigare i år ska inga extra anslag ges för sammanslagningen. Verket menar dock att det krävs pengar för bland annat Presstödsnämndens flytt, personalutbildning, ombyggnad, information och nya ekonomi- och ärendehanteringssystem.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share