Radio 1 Oslo överlever och byter namn

radio1hitsVid nyår blir SBS-ägda Radio 1 av med sitt sändningstillstånd i Oslo. Men stationens framtid säkras nu genom att SBS köper en frekvens av Jærradiogruppen.

Affären, som har godkänts av Medietilsynet, innebär att Radio 1 vid nyår går över till en frekvens i Ski som ligger två mil sydost om Oslo. Sändningsområdet täcker även Oslo.

”Genom förvärvet av den här koncessionen får vi en stark frekvens för de som bor i Oslo och omgivningar. Det är en mycket bra lösning för alla parter” säger SBS Radios tillförordnade VD Tommy Gaustad till Kampanje.

Redan idag 15.30 relanseras Radio 1 som Radio 1 Hits, med ett tydligare fokus på hitmusik.

”Radio 1 har varit ”Din hitstation nummer ett” i många år och vi har en stark position inom hitformatet. Men det finns ingen tvekan om att vi får en starkare konkurrens i formatet. Nu tar vi ett nytt grepp för att befästa vår position” säger Tommy Gaustad till Kampanje.

Jærradiogruppen ägs till 50 procent av A-Pressen och driver 17 lokala radiostationer i Norge, från Hammerfest i norr till Kristiansand i söder.

Radio Assistant skriver mer om affären här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share