Radio 1 läggs ned – situationen "direkt ohållbar"

Det är ”de stora strukturella utmaningarna inom kommersiell radio” som gör att MTG Radio lägger ned pratradiokanalen Radio 1 vid årsskiftet, enligt ett pressmeddelande.

Radio 1 startades i april 2011 och har utnämnts till årets radiostation på Stora Radiopriset två år i rad. Däremot har kanalen inte fått något stort genombrott hos publiken.

Men stängningen beror enligt MTG Radio på en ”ohållbar konkurrenssituation” som uppstått genom NRJ-s samarbete med SBS Radio. Det har skapat en dominerande aktör på marknaden. Dessutom pekar MTG Radio på höga koncessionsavgifter och oklarheter när det gäller radions digitalisering.

”Situationen har gått från mycket problematisk till direkt ohållbar. Vi har tvingats att fatta detta mycket drastiska beslut för att kunna satsa och fokusera på vår övriga radioverksamhet” säger MTG Radios VD Christer Modig.

Beslutet att lägga ned Radio 1 kommenteras också av MTG Radios styrelseordförande Mathias Hermansson, som även är finanschef på MTG.

”Om regering och riksdag vill nå de mål som man säger sig eftersträva med sin mediepolitik behövs konkreta och snabba insatser. Återställandet av en sund konkurrens, tydliga ekonomiska lättnader och snabb digitalisering av radiosändningarna” säger Mathias Hermansson.

Share