Public service uppfyller huvudsakligen uppdragen

De tre public servicebolagen Sveriges Radio, SVT och UR har ”huvudsakligen uppfyllt sina public service-uppdrag”. Det skriver granskningsnämnden för radio och TV i sin årliga granskning av bolagens public service-redovisningar.

Det finns ett enda område där Sveriges Radio inte har uppfyllt villkoren. Det gäller kravet på utbud till unga på språket romani chib. Just avsaknandet av det utbudet har kritiserats av nämnden flera år i rad. Däremot har kritiken försvunnit när det gäller tillgängligheten för program för barn och unga med funktionsnedsättning.

Nämnden vill även att Sveriges Radio i sin public service-redovisning tydligare ”möjliggör en bedömning av fördelningen av olika produktionsformer” och att SR, liksom SVT, ”bör fortsätta utveckla redovisningarna avseende speglingen av hela landet”.

Läs hela granskningen här (PDF).

Share