Public service tema på kulturministermöte

Under tisdagen möter Alice Bah Kuhnke de andra nordiska kulturministrarna på Färöarna. Bland annat ska ministrarna tillsammans med chefer för nordiska public service-bolag diskutera public service kulturpolitiska och samhälleliga roll i en digital framtid.

Public service-temat ingår i det fokus på mediefrågor som Nordiska ministerrådet för kultur har 2015-2016.

Share