Public service ska ge mervärde i den digitala medievärlden

nordiskakulturministrar

Public service ska ges förutsättningar för att distribuera sitt innehåll så att det blir tillgängligt för medborgarna och ger mervärde i den digitala medievärlden. Barn och unga är särskilt viktiga, säger de nordiska kulturministrarna i ett uttalande efter ett möte på Färöarna på tisdagen.

Mötet handlade bland annat om hur public service-medierna ska utvecklas när allt fler konsumerar medier on demand.

Ministrarna understryker i uttalandet att public service-medierna även i den digitala framtiden har en viktig funktion för den demokratiska debatten i samhället. De ska erbjuda ett oberoende nyhetsutbud och ett brett innehåll med hög kvalitet. Det talas även om en fortsatt dialog om de nordiska public service-mediernas roll i den digitala medieverkligheten och om vilka regler som behövs.

I samband med kulturministermötet hölls även en diskussion med cheferna för de nordiska public service-bolagen.

Share