Public service-bolagen uppfyller sina uppdrag

Grafik: Mediemyndigheten.

Idag lämnade granskningsnämnden årets bedöming av public service-företagens verksamhet till regeringen. Nämnden kommer fram till att Sveriges Radio, SVT och UR uppfyllde sina public service-uppdrag 2023 men att bolagen behöver ”utvecklas i vissa delar”.

Granskningsnämnden skriver att de tre bolagen har förbättrat sina redovisningar i flera delar, men Sveriges Radio har bara delvis uppfyllt redovisningsvillkoret om en tydlig och utförlig redovisning av den programverksamhet på internet som företaget vill ska tillgodoräknas.

Dessutom vill nämnden att de tre programföretagen utvecklar redovisningen av nya samarbeten mellan bolagen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share