Public service-bolag i uttalande om Horner

VD-ar från 14 europeiska public service-bolag har undertecknat ett uttalande för att hedra minnet av SR-korrespondenten Nils Horner.

Undertecknandet skedde vid ett möte i London, med BBC-s VD Tony Hall som värd.

”Vi som har undertecknat uttalandet vill härmed uttrycka vår djupa sorg efter mordet på Sveriges Radios utrikeskorrespondent Nils Horner. Vi sänder vårt djupa deltagande till hans familj, vänner och kollegor och vi hoppas att de som begått detta fruktansvärda brott ställs till svars” säger Tony Hall.

På plats på mötet fanns även Sveriges Radios VD Cilla Benkö.

”Det är oerhört hedrande och ett stort stöd för oss i denna svåra stund att känna en sådan uttalad omsorg från andra europeiska mediebolag. Det här är också en oerhört tydlig signal om hur viktigt det är med en oberoende och kvalificerad utrikesjournalistik och hur viktigt det är att värna utrikeskorrespondenters arbetsvillkor och liv – de utsätter sig för stora risker för att med egna ögon beskriva världen för publiken” säger Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share