PTS vill ha fortsatt reglering av FM-näten

Post- och telestyrelsen vill fortsätta att reglera marknaden för nationell analog ljudradio via marknätet. Det enda företag som köper tjänsten är Sveriges Radio och det enda företag som erbjuder den är Teracom.

Regleringen innebär att Teracom inte fritt får sätta priset för tjänsten. Priset ska istället bygga på Teracoms kostnader enligt en särskild uträkningsmodell.

Post- och telestyrelsen inledde under veckan ett samråd med EU-kommissionen, som har en månad på sig att lämna synpunkter.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share