PTS vill fortsätta reglera nationella FM-sändningar

Post- och telestyrelsen inleder ett samråd med EU-kommissionen om att fortsätta reglera utsändningen av nationell analog radio.

Marknaden för utsändning av fri-TV och analog ljudradio på nationell nivå regleras sedan tidigare av PTS. Myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom fortfarande är en aktör med betydande inflytande på radioutsändningsmarknaden. Detta eftersom bolaget är det enda som kan erbjuda den täckning (99,8 procent) som krävs i sändningstillståndet för Sveriges Radio, som är den enda kunden. PTS anser därför att marknaden fortfarande behöver regleras.

Praktiskt innebär utkastet till beslut från PTS att Teracom ska fortsätta ha en ”kostnadsorienterad prissättning” på nationell FM-radio och att marginalen får vara högst 6,4 procent. Teracom måste 1 maj varje år lämna in ett kostnadsunderlag för föregående år till PTS. Dessutom ska Teracom ”tillgodose varje rimlig begäran om tillträde till en grossistmarknad för distribution av analog ljudradio via marknät till slutanvändare osm när hela Sverige”.

Det nya föreslagna beslutet ersätter ett PTS-beslut i frågan från 2016.

Share