PTS: Teracom och Bauer sänder med för höga effekter

nackamasten

Post- och telestyrelsen har kommit fram till att Teracom och Bauer sänder med för ”höga effektnivåer för den fullständiga multiplexen” från Nackamasten utanför Stockholm.

Senaste 16 december måste Teracom och Bauer se till att ”den fullständiga multiplexeffekten inte överstiger referensnivån 0 dBr”. Om det inte sker riskerar Teracom ett vite på 600 000 kronor och Bauer ett på 375 000 kronor.

PTS undersökte radiosändningarna i Nacka 12 september och kom fram till att radiosändarna ”överskred nivån på den fullständiga multiplexsignalens effekt enligt gällande tillståndsvillkor”. PTS misstänkte att Teracom och Bauer därför har använt radiosändare i strid med tillståndvillkoren. 14 oktober och 2 november gjorde PTS nya mätningar som kom fram till samma resultat.

Bauer säger i ett svar att man vill ha en diskussion med branschen om ljud- och spektrumkvalitet och att ”tillståndsvillkoren påverkar lyssningsupplevelsen negativt”. Teracom menar att multiplexsignalens effekt beror på inställningar som programbolagen gör och precis som Bauer tycker Teracom att en ändring skulle försämra ljudet för lyssnarna. Teracom föreslår att ärendet får avvakta i väntan på en dialog med PTS.

PTS-beslutet gäller de Teracom-skötta frekvenserna 93,8, 99,3, 103,3, 104,7, 105,5, 105,9, 106,3 och 107,1 samt de Bauer-skötta frekvenserna 101,9, 104,3, 105,1, 106,7 och 107,5.

Mer:
Besluten från PTS som PDF-er finns här och här.

Foto: Stefan Berg.

Share