PTS ska samråda med Säpo och Försvaret

Post- och telestyrelsen ska i framtiden samråda med Säpo och Försvarsmakten innan myndigheten tar beslut om radiotillstånd när ett tillstånd ”kan antas vålla fara för Sveriges säkerhet”. Säpo och Försvaret ska också kunna begära att tillstånd dras in.

Förslagen om samrådsskyldighet finns med i en en regeringspromemoria, som kompletterar förslagen som lades i mars av Utredningen för radiospektrumanvändning i framtiden.

Utredningens förslag är planerade att träda i kraft först 1 januari 2021. Men regeringen vill att reglerna som rör fara för Sveriges säkerhet genomförs redan 1 december i år.

”Mot bakgrund av de potentiella säkerhetsproblem som kan finnas vid utbyggnad av digital infrastruktur är det dock angeläget att ändringarna träder i kraft tidigare än så. Det bedöms lämpligt att de författningsändringar som föreslås i avsnitt 3 och de lagändringar som utredningen har föreslagit i avsnitt 8.4 i betänkandet träder i kraft den 1 december 2019” skriver regeringen i promemorian.

Promemorian går nu ut på remiss, bland annat till de svenska radiobolagen och Teracom. Remissvaren ska vara inne senast 14 juni.

Mer:
Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share