PTS informerar om reklamradiofrekvenser i mars

pts

Post- och telestyrelsen har bjudit in till ett nytt informationsmöte 8 mars om arbetet med att ta fram nya FM-frekvenser för kommersiell radio.

Förra året fick PTS i uppdrag av regeringen att ta fram en ny frekvensplan för kommersiell radio, med målet att skapa så stora sändningsområden som möjligt. I höstas presenterade PTS en strategi som innebär att myndigheten kommer att prioritera skapandet av tre nationella FM-nät för kommersiell radio med en täckning på 80-85 procent av befolkningen. Det ska dessutom bli regionala sändningsområden som motsvarar P4-områdena eller län, liksom lokala sändningsområden för större tätorter. PTS ska presentera en färdig frekvensplan 30 juni.

Den nya tillståndsperioden inleds 1 augusti nästa år. För första gången sedan den kommersiella radion infördes i början av 90-talet kommer det inte att bli en automatisk förlängning av tillstånden. De kommer att säljas till högstbjudande och tillståndsavgiften ska betalas som en engångssumma för hela den åttaåriga tillståndsperioden.

Share