PTS fortsätter att reglera rikstäckande FM-sändningar

Post- och telestyrelsen fortsätter att reglera marknaden för FM-utsändning av rikstäckande radio.

Beslutet innebär att Teracom även framöver måste använda en kostnadsorienterad prissättning för rikstäckande FM-radio, en tjänst som idag bara används av Sveriges Radio. Teracom ska varje år skicka in ett kostnadsunderlag till PTS, så att myndigheten kan kontrollera att prissättningen är kostnadsorienterad.

Dessutom ska Teracom ”tillgodose varje rimlig begäran om tillträde till en grossistprodukt för distribution av analog ljudradio via marknät till slutanvändare som när hela Sverige”.

Regleringen av FM-sändningarna bygger på Lagen om elektronisk kommunikation och EU-regler som gör det möjligt att ställa krav på företag med ”betydande inflytande på marknaden” i vissa branscher. PTS har kommit fram till att Teracom är det enda företag som kan erbjuda rikstäckande radiosändningar, som här definieras som en hushållstäckning på 99,8 procent av befolkningen.

Teracom tog senast ett beslut om regleringen av de rikstäckande FM-sändningarna 2016.

Mer:
PTS-beslut (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share