Propositionen om ”Bättre villkor för kommersiell radio” har publicerats

Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Regeringens proposition om ”Bättre villkor för kommersiell radio” publicerades idag. Förslagen när det gäller radio är desamma som i den lagrådsremiss som presenterades i december.

Propositionen innebär att reklamreglerna för kommersiell radio liberaliseras och att tillståndsperioderna för analog och digital radio synkroniseras.

Tillstånden för DAB+ ska förlängas till 2026, så att de går ut samtidigt som de analoga FM-tillstånden. Myndigheten för press, radio och TV kan utlysa ledigt utrymme i DAB+-näten.

Ansökningar om förlängning av DAB+-tillstånd ska vara inne hos MPRT senast 1 augusti och ett beslut ska tas av myndigheten senast 31 augusti. Tillstånden gäller fram till 31 juli 2026. En avgift ska täcka myndighetens kostnader för handläggning.

De kommersiella radiobolagen föreslog i sina remissvar att både analoga och digitala tillstånd skulle förlängas till 2030.

Idag är reklamen i radion begränsad till högst tolv minuter per timme. I propositionen föreslås att det ändras till 20 procent av tiden mellan 06.00 och 18.00 och lika mycket mellan 18.00 och midnatt. Regeln om tolv minuter per timme behålls för närradion. Det blir inte heller möjligt att återkalla sändningstillstånd för att reklamreglerna inte har följts.

I lagrådsremissen ingick förslag om ”Ökad insyn i ägandet av radio- och TV-företag”. Den delen är helt borta från propositionen, eftersom Lagrådet riktade kritik mot utformningen av regler om hur medietjänster ska ge information om ägaren. Frågan ska beredas vidare i Kulturdepartementet.

I propositionen föreslår regeringen även att tillståndsperioderna för marksänd TV ska vara åtta år istället för sex år. Den nya tillfälliga lagen om DAB+-tillstånd och ändringarna i radio- och TV-lagen föreslås träda i kraft 1 juli.

Mer:
Bättre villkor för kommersiell radio

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share