Pro Sieben: "Bra tillväxtmöjligheter i Norden"

Pro Sieben Sat 1, som bland annat äger SBS Radio, gjorde en vinst före skatt på 243,5 miljoner euro (2 miljarder kronor) under andra kvartalet. Omsättningen steg med 4 procent till 723,3 miljoner euro (6 miljarder kronor).

Omsättningsökningen förklaras främst av att det går bättre för TV-kanalerna i Norden och då särskilt i Sverige och Norge. Däremot går det sämre för verksamheterna i Centraleuropa och på Balkan. Omsättningen för TV och radio utanför de tysktalande länderna steg med 6,4 procent till 162,3 miljoner euro (1,3 miljarder kronor).

Pro Sieben Sat 1 tror på en fortsatt förbättring under resten av året och pekar i sin kvartalspresentation särskilt ut ”tillväxtmöjligheter i Norden”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share