Poddreklam ger fyra gånger pengarna tillbaka

Att annonsera i poddar är mer effektivt än att använda andra medier, visar en studie av OMD för Acast och Spotify. Illustration: Acast.

Annonsering i poddar och andra digitala ljudmedier ger bättre resultat än alla andra medier. Det visar en undersökning som har gjorts av mediebyrån OMD på uppdrag av Acast och Spotify.

Undersökningen bygger på 37 annonsörers investeringar för totalt 2 miljarder kronor under perioden 2019-2021.

OMD har tagit fram en siffra för hur mycket annonsörernas omsättning ökade i relation till annonsinvesteringar i olika medier. Studien visar att kategorin digitalt ljud kommer upp i en ROAS (return on ad spend) på 4,0. Det innebär att man som annonsköpare i snitt får fyra gånger pengarna tillbaka på varje investerad krona. Det är 60 procent bättre än genomsnittet för alla medier. Tre andra medier ger också bättre resultat än genomsntitet på 2,5: onlinevideo (3,2), traditionell radio (3,1) och sociala medier (3,1). Under snittet ligger TV (2,3), press (2,0), sök (1,9), utomhus (1,4) och bio (1,1).

För utvecklingen på lång sikt är poddannonsering dubbelt så effektiv att driva ett varumärke jämfört med genomsnittsmediet.

”Denna studie ger oss som medieköpare ett tydligt kvitto på att podcastannonsering är extremt effektivt. Givet att podcast som mediekanal är relativt ny är studier likt denna, där vi analyserar stora mängder data, väldigt viktiga för oss som rådgivare. Även om vi tidigare har förstått podcastmediets styrka utifrån räckvidd och konsumtionsbeteende, är det avgörande för oss som medieköpare att kunna påvisa affärsvärdet till kund och med denna studie är det tydligt att podcast är en väldigt bra investering, både på kort och lång sikt” säger Jesper Cederäng, som är business development director på OMD.

”Med denna studie påvisar vi inte bara att annonsering i podcast skapar ett högt affärsvärde, men även att podcast står i särställning jämfört med övriga medieslag och borde vara en given del av varje medieplan. Annonsmarknaden för digitalt ljud är fortfarande ung, men nu utgör podcast en betydande del av svenskarnas mediekonsumtion. Därför känner vi oss säkra på att vi kommer fortsätta driva ännu fler annonsörers marknadsföring i större skala” säger Gustaf Helleday, som är Nordic insight manager på Acast.

”Lyssnandet växer år för år vilket självklart ger ett ökat intresse från annonsörer. Men podden är fortfarande ett underutnyttjat medium vars effektivitet fler borde upptäcka. Podcastlyssnandet är ofta intimt och engagerat vilket ger annonsörerna en möjlighet att nå sina målgrupper i en brusfri och attraktiv miljö” säger Gabriel Aksan, försäljningschef på Spotify i Norden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share