Podchaser använder AI för att förutse poddars publik

Podchasers VD Bradley Davis. Foto: Acast.

Det Acast-ägda bolaget Podchaser lanserar en ny annonsörsfunktion som analyserar vad som sägs i en podcast och utifrån det förutsäger poddens troliga publik.

Tjänsten, som kallas predictive demographics, ska med hjälp av språkmodellering hjälpa annonsörer nå rätt målgrupper – exempelvis utefter ålder eller kön – med sin poddannonsering. Enligt ett pressmeddelande från Acast kommer mer än fem miljoner poddar över hela världen att analyseras på det här sättet.

”I korthet innebär detta en mer omfattande målgruppsinriktning för annonsörer med smart, ingående demografisk täckning för vår databas med mer än fem miljoner podcasts. Vi gör det möjligt för annonsörer att låsa upp värdet från podcasts genom en metod som sätter publiken först och som gör det möjligt att upptäcka podcasts med outnyttjad annonspotential, vilket innebär en vinst för alla” säger Podchasers VD Bradley Davis.

Predictive demographics-analyserna ingår i AI-verktyget Connections Plus som lanserades tidigare i år och som hittills har använts av drygt 500 kunder på 14 marknader.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share