Personalnedskärningar på Spotify

Foto: Johan Lindström.

Spotify gör sig av med ytterligare 17 procent av sin personalstyrka. Det skriver bolagets chef Daniel Ek i ett epostmeddelande till de anställda. Nedskärningen motsvarar cirka 1 500 personer.

Besparingspaketet är det tredje i år. I januari reducerades personalstyrkan med 6 procent. I juni gjordes en neddragning av poddverksamheten som berörde 2 procent av de anställda i bolaget.

”För att anpassa Spotify till våra mål för framtiden och se till att vi har rätt storlek för kommande utmaningar, har jag tagit det svåra beslutet att minska det totala antalet anställda med cirka 17 procent i hela företaget. Jag inser att det här kommer att drabba många som lämnat värdefulla bidrag. Många smarta, begåvade och hårt arbetande personer kommer att lämna oss” skriver Daniel Ek, som hänvisar till att den ekonomiska tillväxten har saktat in och att kapital har blivit dyrare.

Spotifys ledning övervägde att genomföra mindre nedskärningar under 2024 och 2025, men enligt Daniel Ek är en större nedskärning en bättre metod att minska avståndet mellan de ekonomiska målen och kostnaderna.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share