Partisk krönika i P1-s Obs

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt P1-programmet Obs för en krönika om Malmö-politikern Ilmar Reepalu.

Enligt nämnden var krönikan så kritisk att det ”närmast fick karaktären av ett personangrepp”. Ilmar Reepalu borde ha fått möjlighet att bemöta uttalandena i eller i nära anslutning till sändning. Eftersom det inte skedde, bröt Obs mot reglerna om opartiskhet.

Nämnden fällde även ett inslag i P4-s OS Extra, som handlade om försäljning av guld på internet. Ett namngivet företag fick inte tillfälle att bemöta kritiken i programmet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share