P4 Stockholm fälls för inslag om Bank ID

Radiohuset i Stockholm. Foto: Sveriges Radio.

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt P4 Stockholms morgonprogram Morgon i P4 Stockholm. Anledningen är ett inslag om Bank ID.

I sitt morgonprogram tog P4 Stockholm upp att Bank ID har infört en ny funktion för digitalt ID-kort i mobilen. Granskningsnämnden skriver i sin bedömning att det visserligen finns ett informationsintresse av att lyfta nyheter om digital teknik, men konstaterar samtidigt att det finns flera andra tjänster med samma funktion som den som Bank ID har infört. Inslaget gav för stort fokus på tjänsten och dessutom innebar de många positiva komentererna ”ett tydligt gynnande som passerade gränsen för vad som kan accepteras”. Därför stred inslaget enligt nämnden mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

P4 Stockholm bötfälls av nämnden med en avgift om 50 000 kronor.

På det senaste mötet fällde granskningsnämnden även ett inslag i Ekot om en proposition om ny könstillhörighetslag. I inslaget hävdades att det krävs medicinska ingrepp för att med dagens lagstifning ändra juridiskt kön, något som Ekot senare har medgett var felaktigt. En rättelse sändes en vecka efter att inslaget hade blivit anmält till granskningsnämnden. Det är alltför sent, enligt granskningsnämnden som därför fäller Ekot för brott mot kravet på saklighet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share