P4 Sjuhärad fälldes för uttalande om Trump

Granskningsnämnden har fällt ett inslag från 8 oktober i P4 Sjuhärad. Inslaget, som handlade om Donald Trumps covid-19-sjukdom, fälls eftersom en paneldeltagares uttalande var ”starkt stötande” och inte bemöttes i tillräcklig grad.

Programledaren sade i inslaget att han känt sympati för Donald Trump och att han hoppades Trump skulle bli frisk. En panelmedlem förklarade däremot att hen önskat att Trump skulle ha dött. Nämnden anser att uttalandet framstod som hatiskt och starkt stötande och att det dessutom inte bemöttes i tillräcklig utsträckning av programledare och övriga deltagare. Därför kommer nämnden fram till att inslaget strider mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share