P4-s Godmorgon Stockholm fälldes

P4 Radio Stockholms morgonprogram Godmorgon Stockholm har fällts av granskningsnämnden för radio och TV.

Anledningen till fällandet är att en återkommande bisittare gav ”starkt värderande omdömen och personliga åsikter” om Saltkråkan AB-s beslut att inte låta en bild på Herr Nilsson förekomma i en dödsannons. Nämnden, förutom två ledamöter, ansåg att uttalandena var ”alltför långtgående och gick utöver vad som kan anses förenligt med kravet på opartiskhet”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share