P4 gynnade Bert Karlsson

Granskningsnämnden för radio och TV fällde idag P4-programmet P4 Extra.

Anledningen är ett inslag som handlade om Bert Karlssons utauktionering av bland annat guldskivor och jukeboxar från bolaget Marianne Records. Granskningsnämnden tycker att uppgifterna som lämnades om auktionen och uppmaningarna att besöka den ”gick utöver vad som var motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse”. Därför stred inslaget mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande, enligt nämnden.

På mötet kritiserade nämnden även ett inslag i P4-s Gotlandsnytt i vilket Gotlands landshövding sades ha givit dispens för ett ”olovligt” respektive ”olagligt” bygge. Det var osakligt, enligt nämnden som dock friade inslaget.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share