P4 Gävleborg fälldes för inslag om kommunpolitiker

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i P4 Gävleborgs nyheter. Inslaget handlade om en före detta kommunpolitiker, som avgick efter misstankar om jäv.

I inslaget, som sändes två gånger 8 mars, uttalar sig en socialdemkratisk vice kommunordförande, som sade att den aktuella politikern inte längre hade några uppdrag för partiet och att bland annat kultur- och fritidsförvaltningen ser över sina rutiner. Dessutom påstods att politikern hade ägnat sig åt skattefusk.

Nämnden anser att rapporteringen innebar ett intrång i politikern och hans frus privatliv. Intrånget går att motivera med att det är fråga om en förtroendevald politiker och att det därför finns ”ett oavvisligt allmänt intresse” att rapportera om honom. Det gäller däremot inte hans fru och därför strider inslagen enligt nämnden mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Share