P4 Extra-inslag om Nato fälls för ensidighet

Radiohuset i Stockholm. Foto: Johan Lindström.

Granskningsnämnden för radio och TV fäller ett inslag om Nato i P4 Extra.

Nämnden skriver att inslaget, som skulle handla om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i Nato, var ensidigt. Detta eftersom den inbjudna experten bara talade om fördelarna med Nato och tydligt tog ställning för ett svenskt medlemskap.

”Programledaren balanserade inte upp den ensidiga redogörelsen för ett medlemskap. Givet inslagets utgångspunkt att belysa för- och nackdelar anser granskningsnämnden att inslaget strider mot kravet på opartiskhet” skriver nämnden i ett pressmeddelande.

Granskningsnämnden fäller även ett Studio Ett-inslag om desinformation i kriget i Ukraina. Inslaget sändes samma dag som Ryssland invaderade Ukraina. En analytiker anklagade en professor, som tidigare intervjuades i samma program, för att sprida lögner och desinformation. Professorn kritiserade programmet för att han inte fick bemöta uttalandena och att programledaren inte klargjorde att han var ombedd att ge Rysslands syn i frågan.

”Enligt nämndens mening var analytikerns kritik i sammanhanget av sådant allvarligt slag att den borde ha fått bemötas. Att professorn inte fick denna möjlighet eller att kritiken inte hanterades på annat sätt av programledaren medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet” skriver nämnden i sitt beslut.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share