P3-s eftermiddag om sex friades av nämnden

Ligga med P3 frias för ett sex timmar långt program om sex.

Granskningsnämnden för radio och TV kommer visserligen fram till att programmet, som sändes 7 juni, kunde uppfattas som stötande med tanke på att det gick på eftermiddagstid. Det kan även diskuteras om ”SR iakttagit tillräcklig återhållsamhet i fråga om sexuella framställningar”, skriver nämnden i sitt beslut. Programmet frias dock eftersom det framgick att det ”hade ett sexualupplysande syfte” och därför inte stred mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share