P3 fälldes för inslag om network marketing-bolag

P3-programmet Hanna Hellquist, Ines och Jörgen Lötgård i P3 har fällts av granskningsnämnden för brott mot kravet på opartiskhet.

24 juni förra året gästades programmet av två journalister från Breakit och Svenska Dagbladet. Journalisterna hade granskat om ett bolag inom ”network marketing” använder ett affärskoncept som är utformat som ett pyramidspel, något som har förnekats av bolaget.

Bolaget anmälde programmet och påtalade att de inte haft möjlighet att bemöta uppgifterna och inte har haft någon kommunikation eller korrespondens med SR. ”Detta partiska inslag har åsamkat företaget och dess anställda stor skada” skriver bolaget.

Granskningsnämnden anser att den kritik som framfördes mot företaget var ”av sådan karaktär att det krävde möjlighet till bemötande” och eftersom det inte skedde strider inslaget mot kravet på opartiskhet. Att företagets frontperson omtalades gör dock inte att inslaget fälls för brott mot bestämmelsen om respekt för privatlivet, eftersom upgifterna gällde hans roll som företagsledare.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share