Omsättningen och vinsten ökade för reklamradion

Myndigheten för press, radio och TV har publicerat sin årliga genomgång av ekonomin för mediebolagen. Medieutveckling – mediekonomi 2019 visar att de tre stora reklamradiobolagen ökade sin omsättning och vinst förra året.

Totalt såldes radioreklam för 1 074 miljoner kronor förra året. Men de kommersiella radioföretagen har även intäkter från digital reklam och närliggande verksamhet.

Bauer Media omsatte 657 miljoner kronor 2018, vilket är 5 procent än under året innan. Rörelseresultatet steg samtidigt med 13 miljoner till 126 miljoner och bruttomarginalen från 18,2 till 19,2 procent. Såväl omsättningen som resultatet är de högsta någonsin för koncernen i Sverige.

NENT Groups svenska radioverksamhet omsatte 547 miljoner kronor – 22 procent mer än under 2018. Resultatet blev 41 miljoner kronor och marginalen blev 7,2 procent.

NRJ Group hade en omsättning på 82 miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år, och en vinst på 20 miljoner. Det ger en vinstmarginal på hela 24,7 procent.

MPRT påpekar att det är svårt att bedöma storleken på den kommersiella radions verksamhet, eftersom den bedrivs i en rad olika bolag. I rapporten har MPRT tagit med resultaten för företagens hel- och delägda svenska dotterbolag exklusive koncernelimineringar. Förändringarna i Bauer Medias företagsstruktur gör dessutom att att ”jämförelserna mellan 2017 och 2018 ska göras med viss försiktighet” enligt rapporten.

Mer:
Medieutveckling – medieekonomi 2019

Share