Oklart om SBS eller NRJ lägger bud på 101,9

MTG Radios konkurrenter har ännu inte bestämt sig om de kommer att lägga bud på den Stockholms-frekvens – 101,9 Mhz – som MTG lämnar tillbaka vid årsskiftet. Detsamma gäller Bandit-frekvensen i Östersund.

”Vi har inte tagit ställning till om vi kommer att bjuda på de tillstånd som eventuellt återlämnas” säger SBS Discovery Radios VD Staffan Rosell.

”Vi har inte utvärderat detta än och kommer att titta på det längre fram om det blir aktuellt” säger NRJ-chefen Richard Mazaret.

Det är Myndigheten för radio och TV som utlyser tillstånden på nytt när de har återlämnats. Men enhetschefen Kerstin Morast på myndigheten säger att arbetet med att utlysa TV-tillstånd kan påverka när det sker.

”Myndigheten har, såvitt jag kan se, inte fått in någon begäran om återkallelse av tillstånden. Om vi får in en sådan begäran och tillstånden återkallas så behöver vi göra ett förberedande arbete innan utlysning kan ske. Just nu pågår en tillståndsprocess för marksänd TV med sista ansökningsdag den 11 november och där de nya tillstånden ska börja gälla den 1 april. Vi kommer att behöva lägga ned stora resurser på det arbetet. Det går därför i dagsläget inte att säga hur lång tid det kan ta innan vi kan genomföra en utlysning” säger Kerstin Morast.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share