Ökat förtroende för SR:s innehåll

Radiohuset i Stockholm. Foto: Johan Lindström.

Förtroendet för Sveriges Radio har ökat enligt den senaste årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. 72 procent av de tillfrågade säger sig ha förtroende för SR. Det är två procentenheter mer än i förra årets undersökning.

Av medierna är det bara SVT som får en bättre siffra än SR: 75 procent.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö förklarar det höga förtroenderesultatet med att publiken vet att SR:s innehåll är oberoende och opartiskt och att SR når ut brett och finns nära publiken. Hon konstaterar också att förtroendesiffran är stabil över tid och att bara 7 procent har litet förtroende för SR:s innehåll.

I början av mars gjorde Novus en specialundersökning som visade att förtroendet för Sveriges Radio har ökat ytterligare under Ukraina-kriget. 84 procent säger sig i undersökningen ha förtroende för innehållet i SR.

”Det är en exceptionell siffra. Jag tolkar det som att en mycket stor del av publiken känner att den rapportering som vi har gjort från krigets Ukraina har fyllt deras behov” skriver Cilla Benkö på SR-bloggen.

Nyligen publicerades även Förtroendebarometern och också i den undersökningen ökade förtroendet för SR.

”Som VD är jag förstår både stolt och ödmjuk inför publikens höga förtroende för oss. Det är ingen hemlighet att förtroende är en färskvara. Vi kommer göra allt vi kan för att varje dag förtjäna förtroendet från vår stora, breda och mångfacetterade publik” skriver Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share