Nytt avtal för public service-journalisterna

Journalistförbundet och Medieföretagen slöt i fredags kväll ett nytt kollektivavtal för journalisterna på public service-bolagen.

Det tvååriga löneavtalet är på 3,5 procent – 1,2 procent från 1 september i år och ytterligare 2,3 procent från 1 juni nästa år. Lägstalönerna höjs till 21 116 kronor för journalister med akademisk examen och 19 112 för de som saknar examen.

Journalistavtalet på public service-sidan hamnar därmed något över det som slöts för journalisterna på den kommersiella sidan i slutet av april. Det avtalet var på 21 månader och gav 3 procent i lönehöjning, fördelat på 1 procent från 1 september och 2 procent från 1 juni nästa år.

Upphovsrättsersättningen för public service-journalisterna kommer i framtiden att räknas upp efter genomsnittet på varje års avtalshöjningar istället för bara det första året. Ersättningen för utrikes tjänsteresa ges för all arbetstid över 7 timmar och 50 minuter per dag och 39 timmar och 10 minuter per sjudagarsperiod.

När det gäller anställningsskyddet är parterna överens om att vikerier normalt ska anställas för hela den period som ordinarie befattningshavare är frånvarande. En arbetsgrupp har tillsatts som ska arbeta med frågan under avtalsperioden. Parterna kunde inte komma överens om bemanningsfrågan, men kommer även här att tillsätta en arbetsgrupp. Medieföretagen säger dock att de ska rekommendera sina medlemsbolag att använda bemanningsföretag på ett ansvarsfullt sätt.

”Det nya avtalet för journalisterna inom public service är en stor framgång. Nu gäller att arbetsgivaren också lever upp till de skrivningar som finns i avtalet. Det har vi haft problem med tidigare” säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén (bilden) i ett pressmeddelande.

”Jag är glad över att vår stora delegation tycker att vi har gjort ett gott jobb. Vi och Medieföretagen stod väldigt långt ifrån varandra när vi började förhandla” fortsätter hon.

Foto: Hans Fredriksson.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share