Nya EU-regler om public service

p-010842-03-26EU-kommissionen presenterade idag nya regler för statligt stöd till public service-bolagen.

De nya reglerna ska se till att konkurrensen mellan public service och kommersiella medier inte snedvrids. Det ska ske genom förhandskontroll av nya tjänster som public service-bolagen startar. Marknadsinflytandet ska vägas mot nyttan för allmänheten, vilket är en modell som redan används i bland annat Storbritannien. Inför varje lansering blir det offentliga överläggningar, där både EU-medborgare och ”berörda parter” får chans att ge sina synpunkter.

Reglerna när det gäller betaltjänster förtydligas och det blir mer kontroll av om public service-bolagen överkompenseras för sina uppdrag. Dessutom ska public service-bolagen få en ökad finansiell flexibilitet.

”Genom det nya meddelandet upprättas en balans mellan offentliga och privata medier som garanterar en sund konkurrens i medievärldens snabba utveckling, vilket kommer EU-medborgarna till godo. Offentliga radio- och TV-organisationer kommer att kunna utnyttja utvecklingen av digital teknik och internettjänster för att erbjuda högkvalitativa tjänster på samtliga plattformar utan orättmätig snedvridning av konkurrensen på bekostnad av andra medieaktörer” säger Neelie Kroes (bilden), som är kommissionär för konkurrensfrågor.

De nya reglerna ersätter de som skrevs av kommissionen 2001 och bygger bland annat på ett 20-tal beslut i public service-frågor som har tagits av kommissionen sedan dess.

Kommissionens regler kan laddas ned här.

Bild: EU-kommissionen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share