Ny regel ska öppna radioarkiv

Regeringen vill göra det lättare att öppna upp arkiv med radio- och TV-program för allmänheten, exempelvis via internet.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en förenklad rättighetsklarering för återanvändning av radio- och TV-produktioner. Det ska ske genom en ny avtalslicensbestämmelse i upphovsrättslagen. Upphovsrättsorganisationer och radio- och TV-bolag ska kunna sluta kollektiva avtal, som även gäller andra rättighetshavare.

Den nya regeln föreslås gälla från 1 april nästa år. Läs mer om förslaget här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share