Ny ordförande i Teracoms styrelse

kiaorbackKia Orback Pettersson har valts till ny styrelseordförande i Teracom Group.

”Radio- och TV-branschen är inne i en spännande fas, där nya aktörer tar sig in på marknaden med kompletterande tjänster till traditionellt tittande och lyssnande. Jag ser fram emot att få vara med och stärka och utveckla Teracom och Boxers produkter och erbjudanden på en hårt konkurrensutsatt marknad” säger Kia Orback Pettersson.

Kia Orback Pettersson är civilekonom och har bland annat arbetat inom Bonnier och Medvik/Kinnevik. Hon har också egen konsultverksamhet med styrelseuppdrag i bland annat Jernhusen, OMX, JM och Kungsleden, samt ett antal private equity-bolag.

Nyvalda i Teracom-styrelsen är även Fredrik Rystedt och Jeanette Almberg. Lars Grönberg och Kristina Axberg Boman har lämnat styrelsen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share