Ny ordförande för granskningsnämnden

Regeringen har utsett justitierådet Henrik Jermsten till ny ordförande i granskningsnämnden för radio och TV.

Henrik Jermsten var tidigare vice ordförande i nämnden och ersätts på den posten av Helena Jäderblom, som varit andre vice ordförande.

Nya ledamöter är filmforskaren Jan Holmberg och journalisterna K-G Bergström, Ingrid Carlberg och Leif Hedman. Den senare var tidigare ersättare.

Ny ersättare blir journalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share