Ny internationell organisation för kommersiell radio

World Radio Alliance bildades i torsdags.

14 branschorganisationer för kommersiell radio i Europa, USA, Kanada och Australien bildar i samband med World Radio Day en gemensam internationell organisation.

World Radio Alliance, med ”Discover the Power of Radio” som slogan, får i uppdrag att marknadsföra radions styrkor som reklammedie, bland annat genom att dela ”best practices”.

Bakom World Radio Alliance står Radiocentre (Storbritannien), Radiozentrale (Tyskland), Audify (Nederländerna), RAB (USA), Radiomedia (Finland), Bureau de la radio (Frankrike), VIA – Association of AV Media (Belgien), ACR – Associaciò Catalana de Ràdio (Spanien), Radiocentre Ireland (Irland), FCP Assoradio (Italien), Radio Connects (Kanada), VÖP (Österrike), Commercial Radio Australia (Australien) samt EGTA, en internationell organisation för säljbolag inom radio och TV.

Till första ordförande för World Radio Alliance har Lucy Barrett från brittiska Radiocentre utsetts. Vice ordförande blir Caroline Gianias från kanadensiska Radio Connects.

”Jag är stolt över att bli den första ordföranden för nya World Radio Alliance. Det är verkligen rätt tillfälle att enas och prata med en gemensam röst. Det senaste årtiondet har vi sett att fler kommersiella ljudformat har vuxit fram, som exempelvis musikstreaming och poddar. Samtidigt dominerar den kommersiella fortfarande sektorn. Men som så ofta när det gäller medier, är verkligheten när det gäller nya medier inte i linje med förväntningar och uppfattningar” säger Lucy Barrett.

Det första som märks utåt från World Radio Alliance är en samling videor med exempel på kända varumärken som använder radioreklam i sin marknadsföring.

Mer:
Videor från World Radio Alliance

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share