Ny chans för tysk digitalradio?

Den tyska radion får behålla sina frekvenser för digitalradio. Det beslöt regeringscheferna för Tysklands förbundsstater vid sitt årliga toppmöte.

Lanseringen av digitalradio har stoppats i Tyskland, eftersom reklamradion har hoppat av projektet. Dessutom har KEF, som fördelar TV-licenspengarna, dragit tillbaka finansieringen av public service-radions digitalisering. Den rikstäckande public service-radion Deutschlandradio avslutar DAB-sändningarna vid nyår, men har vädjat till politikerna om att få behålla frekvensutrymmet för framtida digitala satsningar.

Vid sitt årliga toppmöte, skrev regeringscheferna under ett avtal om radio och TV. Bland annat innebär det att digitalradiofrekvenserna blir kvar.

En tredjedel av digitalradiofrekvenserna ska användas av den rikstäckande public service-radion Deutschlandradio. Resten fördelas av förbundsstaterna till privatägda radiostationer. Dessutom ska public service på förbundsstatsnivå få frekvenser.

”Den här mediepolitiken skapar ramvillkor för lanseringen av digitalradio” säger Kurt Beck, som är regeringschef i Rheinland-Pfalz och ordförande i förbundsstaternas mediepolitiska samarbetsorgan.

Share