Norge: NRK får inte mer pengar

lindahofstad

Den norska regeringen vill inte höja radio- och TV-avgiften (kringkastingsavgiften).

NRK föreslog i våras en ökning av avgiften med 30 kronor per år eller 1,2 procent. Men den borgerliga regeringen väljer i den budget som presenterades under morgonen att låta avgiften ligga kvar på samma nivå som i år.

”Det är inte nödvändigt att höja kringkastingsavgiften nu. Kringkastingsavgiften till NRK har ökat mer än den generella prisökningen de senaste tio åren, samtidigt som antalet licensbetalare har stigit” säger kulturminister Linda Hofstad Helleland i ett pressmeddelande från den norska regeringen.

Avgiften har stigit med 664 kronor per år från 2006 till 2015. Det är en dubbelt så mycket som konsumentprisindex har gått upp. Under samma period har antalet licensbetalare ökat med 227 000. Det gör att anslaget till NRK har gått upp med 51,1 procent, skriver regeringen.

”NRK har genomfört flera effektiviseringar och besparingar under de senaste åren. Intäktsutvecklingen och effektiviseringarna gör att det finns ett ekonomiskt handlingsutrymme för att vidareutveckla NRK inom nuvarande utgiftsramar” fortsätter Linda Hofstad Helleland.

thorgjermunderiksen

NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen säger att en utebliven ökning av anslaget kommer att få konsekvenser för NRK-s utbud.

”NRK har inte bett om en så låg avgiftsökning på flera decennier. I de 30 kronorna ingick en effektivisering på över 50 miljoner kronor. Dessutom har vi de senaste åren effektiviserat med 350 till 400 årsverk. Det här får konsekvenser för vad vi erbjuder publiken. Det är helt enkelt så att vi får ett mindre utbud för mindre pengar. Det här förslaget betyder att vi måste rationalisera med totalt över 100 miljoner kronor 2017. Hur det drabbar utbudet är det givetvis för tidigt att säga något om” säger Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingsavgiften är på 2 577 kronor plus moms. En ökning med 30 kronor skulle enligt NRK-s beräkningar betyda 60,8 miljoner mer till NRK nästa år. Förra året steg avgiften med 25 kronor och i år med 45 kronor.

I budgeten ingår även ett extra tillskott på 5,2 miljoner till digitaliseringen av lokala radiostationer.

Share