Norge: Lokalradio får fortsätta på FM fem år till

Norges kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Mona Lindseth/Venstre.

De lokala radiostationerna i Norge får fortsätta sända på FM till utgången av 2026. Det meddelar den norska regeringen i statsbudgeten.

De nuvarande radiostationerna på FM får sina tillstånd förlängda med ytterligare fem år – från 1 januari 2022 till 31 december 2026. Reglerna för FM-sändningar i de fyra största städerna skärps samtidigt, efter ett utredningsförslag från myndigheten Medietilsynet. Det blir totalförbud mot reklam och sponsring, stopp för överlåtelser av sändningstid och inga nya tillstånd. Utanför storstäderna öppnas däremot för nya tillstånd.

”De lokala radiostationerna behöver mer tid för att genomföra den digitala övergången och en tillfällig förlängning av koncessionerna kommer att få positiva ekonomiska följder för de lokala radiostationerna” säger kulturministern Trine Skei Grande från liberala Venstre.

De rikstäckande radiokanalerna och de kommersiella stationerna i storstäderna lämnade FM regionvis under 2017. Kvar på FM finns lokala stationer. I de fyra största storstadsområdena tillåts bara ickekommersiell ”nicheradio” på FM.

I statsbudgeten för nästa år ingår även ett stöd till lokalradio på totalt 20,4 miljoner norska kronor. Pengarna ska gå till investeringar i digitalradio, lokal programproduktion, utvecklingsprojekt, kompetensutveckling och driftstillskott till radio för etniska minoriteter och minoritetsspråk.

NRK finansieras från nästa år via statsbudgeten istället för via en TV-avgift. NRK får 6,4 miljarder kronor i statsbudgeten, varav 687 miljoner går till moms. Anslaget till NRK kommer att följa pris- och löneutvecklingen de närmaste åren, med ett avdrag för effektivitetsbesparingar på 0,5 procent per år.

Share